Sindikat podnio tužbe za povećanje plaća od 6 %

Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima 11. listopada 2016. podnio je, prvi u Hrvatskoj, set tužbi za povećanje bruto plaće od 6 %.

Ovim tužbama tražimo povećanje osnovice za obračun plaća sa sadašnjih 5.108,84 kn na 5.415,37 kn.  Smatramo da nam je od 01. siječnja 2016. godina osnovica trebala automatizmom porasti jer su se ostvarili svi preduvjeti sukladno Izmjenama i dopunama dodatka sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama, koji je sklopljen 26. listopada 2011. između Vlade RH i sindikata javnih službi i koji se nadovezuje na Dodatak sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama sklopljen 2009. godine. Iznos za sve zaposlenike javnih službi potreban za povećanje osnovice kreće se oko 1.5 milijardi kuna.

Današnje tužbe oko povećanja osnovice samo su uvod, a daljnji pravni koraci su tužbe za usklađivanje kvocijenta (pariteta) sa 2008. godinom te dostizanja ciljane cijene rada i proces konvergencije plaća u javnim službama. Ukupni iznos koji zaposlenici javnih službi mogu potraživati na ime navedenog kreće se oko 4 milijarde kuna.

Dok ostali sindikati čekaju da sjednu za stol s predstavnicima Vlade RH, za nas to nema smisla. Ako su se određeni uvjeti nekog sporazuma ili ugovora ispunili, po nama, o tome se ne pregovara nego se može i mora pristupiti realizaciji istog odnosno isplatiti ugovorena i stečena prava. S druge strane, Vlade RH ignoriraju sindikate po pitanju navedenih prava pa ispada da smo prvi kada se treba „rezati“, a kada nam nešto oduzeto treba vratiti onda nema novca ili trebamo pregovarati. Uz sve navedeno, potpuno nam je neprihvatljivo svako „trgovanje“ s rastom plaća za zaposlenike na administrativno – tehničkim poslovima u školama i učeničkim domovima.

Smatramo da smo se kao zaposlenici javnih službi i previše odricali ovih sedam godina gospodarske krize i vrijeme je da nam se određena materijalna prava vrate, posebno uzimajući u obzir službene pokazatelje i rast BDP-a. Određenim grupacijama i skupinama u sustavu obrazovanja plaće i prava su i za vrijeme krize rasla, a na štetu administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima.

Sljedeći mjeseci planiramo ići s nekoliko stotina tužbi i pod svaku cijenu zaštititi sve članove Sindikata “ATOS“.

Svi zainteresirani članovi i ostali zaposlenici u školama i učeničkim domovima mogu nam se obratiti u cilju ostvarivanja svojih prava i podnošenja tužbe od strane našeg pravnog tima.

 

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme