Parafiran novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Nakon što je održano 15 sastanaka između predstavnike Vlade RH i sindikata javnih službi, 27. studenog 2017. parafiran je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (dalje u tekstu: TKU). Narednih dana sindikati javnih službi provod će izjašnjavanje članstva o prihvaćanju ili odbijanju potpisivanja parafiranog TKU-a.

Novim TKU-om učinjeni su gotovo neznatni koraci prema povećanju materijalnih prava te uvećanje plaće za zaposlenike javnih službi. Najviše se očekivalo od ugovaranja povoljnije naknade za prijevoz i u tom pogledu je učinjen mali iskorak na bolje (ne za sve zaposlenike, netko će dobivati manje novim uređenjem). Zaposlenici koji putuju osobnim automobilom umjesto naknade od 0,75 kn/km isplaćivat će se naknada od 1 kn/km uz dodatak i priznavanje troškova mostarine i tunelarine. Novost je da će zaposlenici s tjelesnim oštećenjem (100%), tjelesnim oštećenjem donjih ekstremiteta (60%) te oni s navršenih 61 godinu starosti dobiti mogućnost korištenja javnog prijevoza bez obzira na udaljenost između prebivališta/ boravišta i mjesta rada manju od 2 km. Učinjene su i izmjene u pogledu zaposlenika koji putuju na posao preko 100 km te je izbačena odredba prema kojoj se zaposlenicima koji su imali mogućnost korištenja javnog prijevoza, ali ga nisu koristili, naknada za prijevoz se umanjivala za 25 %. Također, više nema pogodnosti za zaposlenike u mjestima u kojima nije organiziran javni prijevoz da se uzima u obzir cijena mjesečne karte najbližeg mjesta, već će se isplaćivati naknada za korištenje osobnog automobila u visini 1 kn/km.

S ovako dogovorenim TKU- om malo tko može biti zadovoljan prije svega zbog činjenice da Republika Hrvatska 11 kvartala za redom ostvaruje pozitivan gospodarski rast realne stope BDP (za posljednja 3 kvartala realna stopa rasta je prosječno pozitivna za 2,9 %).

Najveći nedostatak TKU-a je što će se primjenjivati u naredne 4 godine te nam prava ostaju otprilike, kada se sve zbroji i oduzme, na sadašnjim razinama.

Cijeli parafirani tekst TKU-a donosimo ovdje.

 

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme