Povećanje koeficijenata složenosti poslova, TRAŽI SE!

Plaću službenika i namještenika u javnim službama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica trenutno iznosi 5.584,19 kuna bruto, a osnovica u iznosu od 5.695,87 kuna bruto primjenjivat će se s isplatom plaće za mjesec rujan 2019. koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine. Koeficijenti složenosti poslova za svako radno mjesto u javnim službama (te u sustavu obrazovanja) regulirani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ br: 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017, 74/2017, 122/2017, 9/2018, 57/2018, dalje u tekstu: Uredba).

 

Tijekom 2013. godine administrativno – tehničkom osoblju (tajnici, računovođe, administratori, medicinske sestre, spremačice, domari, kuhari, portiri, vozači i dr.) smanjeni su koeficijenti složenosti poslova za 3 %. Tako je 28. veljače 2013. donesena od strane Vlade RH nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama (s primjenom od 01. ožujka 2013.) kojom se administrativno – tehničkom osoblju smanjuju koeficijenti složenosti poslova u odnosu na ranije važeću Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (s primjenom do 28. veljače 2013.).

 

Paradoksalno je da smo u otprilike isto vrijeme kada su nam smanjeni koeficijenti složenosti poslova dobili cijeli niz novih poslova i funkcija (registar javnih službenika, centralni obračun plaća, provedba postupaka jednostavne nabave, rad u kompleksnim programima riznice, sudjelovanje u provedbi niza projekata (projekti energetske obnove, shema školskog mlijeka i voća, Erasmus+, pomoćnici u nastavi, stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa i dr.), a postali smo i certificirani stručnjaci za provedbu postupaka javne nabave, službenici za informiranje, osobe za zaštitu osobnih podataka, povjerenik za zaštitu na radu i poslovi vezani za zaštitu od požara, stručnjaci zaštite na radu, povjerenici za otpad, osobe za zaštitu dostojanstva radnika, osobe za nepravilnosti i dr.). Administrativno – tehničkom osoblju smanjeni koeficijenti nikada nisu ni vraćeni na razinu na kojoj su bili, a kamoli povećani. Vrlo je bitno istaknuti činjenicu da se upravo administrativno osoblje najviše odreklo svojih materijalnih prava za vrijeme gospodarske krize te smo u ovih desetak godina najviše ispaštali i „spašavali“ državni proračun.

 

Nastavnom osoblju koeficijenti složenosti poslova povećani su u dva navrata (prvo povećanje bilo je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, „Narodne novine“ br. 25/13, a drugo povećanje bilo je Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, „Narodne novine“, br. 40/14)te smo, od izjednačenosti koeficijenata složenosti poslova za istu razinu stručne spreme (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj VSS s položenim stručnim ispitom 1,25, tajnik ustanove VSS 1,25) koja je trajala do 01. ožujka 2013., došli do paradoksalne razlike od oko 9 % (trenutni koeficijent: učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj VSS s položenim stručnim ispitom 1,325, tajnik ustanove VSS 1,212). Uz navedeno, razlika postaje još veća ukoliko učitelj, nastavnik, stručni suradnik ili odgajatelj imaju napredovanje u zvanje mentor (1,481) odnosno savjetnik (1,614). Također, bitno je naglasiti da administrativno osoblje nema mogućnosti napredovanja u struci, kao npr. učitelji i profesori (mentor, savjetnik), a isto tako nema mogućnosti biti nagrađen za svoj dodatni rad i trud. Daljnja tendencija je da se nastavnom osoblju drastično povećaju koeficijenti.

 

Kao što je opće poznato administrativno – tehničko osoblje obavlja vrlo odgovorne i zahtjevne poslove bez kojih niti jedna odgojno – obrazovna institucija ne bi mogla funkcionirati te smo, uz marginalna, arhaična i zlobna razmišljanja i stavove pojedinaca da se bez nas može, vrlo bitna osovina u sustavu obrazovanja. Posljednjih godina sve veći broj mladih i ljudi srednjih godina, zbog loših materijalnih prilika u RH, iselio se u druge zemlje EU te se već sada osjete poteškoće prilikom zapošljavanja u školama i nema adekvatnog kadra za zapošljavanje. S postojećom politikom plaća i koeficijenata složenosti poslova postavlja se pitanje kako će biti za 2 ili 5 godina i tko će raditi u hrvatskim školama. O tome je trebalo razmišljati puno ranije, ali gotovo svakom ministru obrazovanja administrativno – tehničko osoblje je irelevantno što će se pokazati vrlo brzo pogubnim ukoliko ne dođe do značajnih promjena koeficijenata! Trenutni koeficijenti složenosti poslova za administrativno – tehničko osoblje su potpuno destimulirajući. Zbog navedenog tražimo povećanje koeficijenata administrativno – tehničkom osoblju sukladno tablici u nastavku.

 

Naziv radnog mjesta Stručna sprema Važeća Uredba Prijedlog Sindikat ATOS
Tajnik

 

 

 

 

*v. čl. 16. c) 1. Uredbe

**Isto za osobu koja obavlja poslove tajnika i vod. rač.

VSS

 

1,212 1,503*
VŠS

 

1,086 1,413**
SSS

 

0,824 1,067
Voditelj računovodstva VSS

 

1,232 1,503
VŠS

 

1,086 1,413
SSS

 

0,921 1,067
Administrativni radnik/referent

 

SSS 0,824 0,920
Računovodstveni radnik/referent

 

SSS 0,824 0,920
Kuhar

***v. čl. 8. – namještenici a) 1.

SSS 0,776 1,004***
Domar

 

SSS 0,776 0,824
Pomoćno – tehnički radnik, spremačica, portir, vratar – telefonist – pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja

 

0,601 0,776

 

Administrativno – tehničko osoblje dosta je čekalo i bilo strpljivo prema pitanju koeficijenata i plaća, kada nam je trebalo uzeti bili smo prvi na udaru te tražimo realne koeficijente za naš rad koje nam nitko neće pokloniti već iste zaslužujemo svojim radom. Tražimo povećanje koeficijenata administrativno – tehničkom osoblju u odgojno – obrazovnim ustanovama na način da se koeficijenti za sve koji rade u odgojno – obrazovnim ustanovama reguliraju i uvrste u odredbu čl. 7. Uredbe te da se izmjene prastare odredbe raspona koeficijenata koji su propisani Zakonom o plaćama u javnim službama („Narodne novine“ br: 27/2013,39/2009).

 

Pozivamo Vladu RH te ministricu znanosti i obrazovanja da podrže prijedlog Sindikata ATOS oko povećanja koeficijenata te da se predloženi koeficijenti što prije implementiraju.

Isto tako Vas još jednom moramo zamoliti da budete odgovorni, jer zbog zaštite dostojanstva radnika koji obavljaju administrativno-tehničke poslove, bit ćemo prisiljeni na daljnje sindikalne aktivnosti koje neće biti na obostranu korist.

 

 

Predsjednik Sindikata:

Mario Jakša, mag.iur.

 

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme