Pučki pravobranitelj utvrdio nejednako postupanje u radu zaposlenika ustanova s učenicima s posebnim potrebama

Prije nepune dvije godine Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima (dalje: Sindikat) podnio je podnesak Pučkoj pravobraniteljici te izrazio nezadovoljstvo s odredbom članka 22.  Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“, broj: 51/18), kojom je propisano: „Zaposlenicima koji rade u posebnoj ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju – Centru za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14,osnovna plaća povećava se za 15%.“ Naime, nikome nisu poznati kriteriji kojima su se pregovarači rukovodili prilikom dogovaranja navedene odredbe Kolektivnog ugovora te zašto nisu navedene i ostale slične ustanove. Navedenom odredbom diskriminiraju se ostale ustanove koje rade i djeluju s djecom s posebnim potrebama.

Posao radnika koji radi u ustanovi s posebnim potrebama (od učitelja do spremačica, vozača i svih ostalih radnika) značajno se razliku od istih poslova koje obavljaju radnici u redovnim odgojno – obrazovnim ustanovama te uvećanje plaće od 15 % predstavlja minimalnu zadovoljštinu i stimulaciju za otežane uvjete rada s djecom s posebnim potrebama.

Smatramo da je u citirani članak 22. Kolektivnog ugovora trebalo taksativno navesti i ostale ustanove kako bi, svim zaposlenicima koji rade u takvim ustanovama, bila pružena stimulacija za što bolji rad te pravična naknada, u skladu s poslovima i uvjetima koje obavljaju.

Tijekom proteklog tjedna Sindikatu je stigao podnesak Pučkog pravobranitelja kojim je, u bitnom, utvrđeno da se nejednako postupa prema zaposlenicima ostalih odgojno – obrazovnih ustanova za djecu s teškoćama u razvoju. Pučki pravobranitelj preporuča izmjenu ove odluke na način da jednako povećanje plaće ostvaruju zaposlenici i u ostalim odgojno – obrazovnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju na koje se primjenjuju Kolektivni ugovor.

U narednom razdoblju planiramo pokrenuti daljnje pravne radnje kako bi zaposlenici svih ustanova koji rade s djecom s posebnim potrebama bili adekvatno plaćeni za svoj rad.

Navedeni podnesak dostupan je u nastavku.

Podnesak

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme