Odluka o prehrani učenika preko leđa tehničkog osoblja

Vlada RH na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. Navedenom Odlukom se u kratkim crtama (odluka ima devet kratkih članaka) navode kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika. Prema Odluci, učenik ima pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje u iznosu od 1,33 eura/10,00 kn po danu kada je na nastavi, a financira se i za učenike koji u kontinuitetu izostanu najviše tri dana. Određeno je da prehrana mora biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama. Financiranje odnosno sufinanciranje obavljat će se na način da Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno doznači sredstva za prehranu učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova, a temeljem broja učenika naznačenih u e-dnevniku da su uključeni u prehranu i da ispunjavaju uvjete.

Načelno, možemo reći da se radi o vrlo korisnoj i dobroj odluci koja će pomoći mnogobrojnim obiteljima koje su do sada imale financijski problem osigurati obrok djeteta dok je u školi.

Međutim, s druge strane smatramo da je odluka brzopleta, površna i manjkava u pogledu same provedbe i tehničke realizacije. Nigdje u odluci nije rečeno kako će škole osigurati obroke, tko će iste napraviti i podijeliti učenicima, tko će zaposliti dodatne kadrove ako znamo da, i prije ove Odluke o prehrani, nedostaje nekoliko stotina kuhara i pomoćnih kuhara, da li će se prehrana osiguravati u školama ili će se angažirati vanjski pružatelji usluga (tada treba provesti odgovarajuće postupke javne ili jednostavne nabave) i sl.

Ova Odluka odnosi se na oko 310000 učenika osnovnih škola te predstavlja veliki organizacijski izazov za koji velika većina škola, a osobito u ruralnim sredinama, nije tehnički spremna. Trenutačno, osluškujući situaciju na terenu, vlada kaos i prepucavanja na relacijama škola (ravnatelj) – osnivač – MZO – roditelji učenika. Vlada RH je donijela Odluku o prehrani a sve ostalo prepustila osnivačima i ravnateljima škola.

Ravnatelji škola nemaju odgovore na brojna pitanja te dio njih vrši nezakoniti pritisak na tehničko osoblje (kuhari, pomoćni kuhari, spremačice) na izvršenje svih poslova i rada izvan norme koje nitko ne želi evidentirati i platiti radnicima. Također, brojni ravnatelji uključuju spremačice u rad kuhinje i podjelu hrane a to nikako nije i ne može biti u opsegu njihovog posla niti su iste osposobljene i plaćene za te poslove.

Brojna radna mjesta nedostaju ili ostaju nepopunjena nakon odlaska zaposlenika u mirovinu, a to će primjenom i izvršenjem ove Odluke o prehrani osobito doći do izražaja. Od srpnja do prosinca, školama je odobreno samo 47 radnih mjesta kuhara te je još 36 zahtjeva koja se trebaju realizirati. Smatramo da svaka škola treba dobiti barem po jednog kuhara i dva pomoćna kuhara kako bi se uspješno i na zadovoljstvo svih implementirale sve odredbe Odluke o prehrani.

Pozivamo zaposlenike koji imaju problem s ravnateljima škola oko primjene navedene Odluke da nam se jave (info@sindikat-atos.com) kako bismo poduzeli odgovarajuće korake radi zaštite tehničkog osoblja koje je direktno ili indirektno  pogođeno primjenom Odluke o prehrani.

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme