Recite NE GDPR-u !

General Data Protection Regulation ili Opća uredba o zaštiti podataka koja će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. unosi brojne novosti, a najznačajnije je da će administrativno osoblje koje je zaposleno u odgojno – obrazovnim ustanovama biti zaduženo novim obvezama i odgovornostima. Opća uredba o zaštiti podataka uvodi brojna nova i/ili drugačija […]

Ostvarena odlična suradnja Sindikata ATOS i UTIRUŠ-a

  U razdoblju od 15. do 17. ožujka 2018. održano je u Šibeniku 13. Proljetno savjetovanje za tajnike, računovođe i ravnatelje odgojno – obrazovnih ustanova u organizaciji Udruge tajnika i računovođa u školstvu (dalje u tekstu: UTIRUŠ). Predstavnici Sindikata administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima (dalje u tekstu: Sindikat ATOS) bili su […]

Održan sastanak u MZO s ciljem rješavanja problema administrativno-tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima

Dana 16. veljače 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo) održan je sastanak s ciljem rješavanja problema s kojima se susreće administrativno – tehničko osoblje zaposleno u odgojno – obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.Predstavnici Ministarstva bili su: Momir Karin (pomoćnik ministrice), Hrvoje Šlezak(državni tajnik), Zdenka Čukelj (načelnica sektora za predškolski i osnovnoškolski odgoj i […]

Sastanak u MZO po pitanju aktualnih tema za administrativno – tehničko osoblje

Sutra, 16. veljače 2018., bit će održan sastanak s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na sastanku planiramo izložiti većinu problema s kojima se radnici na administrativno – tehničkim poslovima susreću u svakodnevnom radu. Glavni problem su smanjeni koeficijenti te smo, s ciljem povrata koeficijenata složenosti poslova, proveli i peticiju na kojoj smo sakupili oko 4400 […]

Parafiran novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Nakon što je održano 15 sastanaka između predstavnike Vlade RH i sindikata javnih službi, 27. studenog 2017. parafiran je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (dalje u tekstu: TKU). Narednih dana sindikati javnih službi provod će izjašnjavanje članstva o prihvaćanju ili odbijanju potpisivanja parafiranog TKU-a. Novim TKU-om učinjeni su gotovo […]

Povrat koeficijenata složenosti poslova administrativno – tehničkom osoblju zaposlenom u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Radnici koji obavljaju administrativno – tehničke poslove u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (tajnici, računovođe, administratori, medicinske sestre, spremačice, domari, kuhari, portiri, vozači i dr.)  nalaze se na margini unutar cjelokupnog sustava obrazovanja, a radi se o poslovima koji su esencijalno bitni za rad svake odgojno – obrazovne ustanove, jednako kao i odgojno […]

Administrativno osoblje ima pravo na korištenje godišnjeg odmora!

Dana 24. srpnja 2017. obavijestili smo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da administrativno osoblje u odgojno – obrazovnim ustanovama koristi godišnji odmor. Naime, pojedini gradovi i županije (osnivači ustanova) iskazali su potrebu za provođenjem određenih aktivnosti koje se trebaju obavit u odgojno – obrazovnim ustanovama te su tajnici, administrativni radnici, voditelji računovodstva i računovodstveni […]

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme