Pravna pomoć

Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima djeluje kontinuirano na području pravne pomoći i zaštite svojih članova, a posebno na:

  1. osiguranju besplatnog i učinkovitog zastupanja u sudskim postupcima i parnicama iz radnih odnosa;
  2. pružanju usluge savjetovanja članovima u rješavanju pitanja u vezi sa radnim odnosima i zapošljavanju, te s područja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja;
  3. djelovanje prema nadležnoj prosvjetnoj inspekciji i inspekciji rada podnošenjem prijedloga i podneska s ciljem obavljanja nadzora i kontrolu primjene propisa te poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju zaštite na području rada, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Svaki pojedini član Sindikata i zaštita njegovih prava u posebnom je fokusu djelovanja i rada Sindikata ATOS.

Pravna pomoć može se ostvariti putem e – maila (info@sindikat-atos.com) ili  telefonski (095/7979 666).

 

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme