Učlani se!

Svaka osoba zaposlena u sustavu odgoja i obrazovanja (osnovna, srednja škola ili učenički dom) koja to želi i prihvaća načela te ciljevi rada i svrhu Sindikata radi kojih je osnovan i sve odredbe Statuta, može postati članom Sindikata. Redovnim članom Sindikata postaje se potpisom sindikalne pristupnice, čime se prihvaćaju sva prava i obveze koja proizlaze iz odredbi Statuta.

Redovni članovi Sindikata imaju pravo:

  1. da biraju članove tijela Sindikata i da budu izabrani u tijela Sindikata;
  2. na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim sudom u svezi sa njihovom zaštitom prava iz radnog odnosa;
  3. da sudjeluju u ostvarivanju načela, ciljeva rada i svrhe Sindikata;
  4. da su upoznati s radom tijela Sindikata;
  5. da budu upoznati sa materijalno – financijskim poslovanjem Sindikata;
  6. sindikalno se obrazovati;
  7. da svojom voljom istupe iz Sindikata;
  8. na ostala prava u skladu sa Statutom te s drugim aktima tijela Sindikata.

Samo zajedničkim djelovanjem, trudom i radom možemo postići bolje radne i materijalne uvjete te zaštititi stečena prava i prava svakog pojedinog člana Sindikata ATOS.

Svi zainteresira mogu se učlaniti ispunjavanjem Pristupnice ispod ovog teksta.

 

PRISTUPNICA

Vaše ime i prezime: (obvezno)

Datum rođenja: (obvezno)

OIB: (obvezno)

Naziv, adresa sjedišta i grad ustanove u kojoj ste zaposleni: (obvezno)

Radno mjesto na kojemu radite:(obvezno)

Najviša stručna sprema koju imate:(obvezno)

Godine ukupnog staža:(obvezno)

Broj Vašeg telefona ili mobitela:(obvezno)

Vaša e-mail adresa:(obvezno)

Stavljanjem kvačice dobrovoljno prihvaćam prava i obveze koja proizlaze iz Statuta Sindikata “ATOS“. Suglasan/na sam da mi se članarina od 1% neto 1 plaće obračunava i obustavlja od danas, mjesečno, preko platne liste do mojeg pisanog opoziva (0,60 % na IBAN Sindikata “ATOS“: HR6623600001102554823, te ostalih 0,40% na IBAN za sindikalne podružnice: HR5123600001501922620). Uz navedeno, dajem suglasnost na prikupljanje i obradu mojih dostavljenih osobnih podataka Sindikatu ATOS te potvrđujem istinitost navedenih podataka.Prikupljeni podaci obrađuju se i koriste za vrijeme članstva u Sindikatu i isti se neće dostavljati drugima, osim školi/ustanovi u kojoj je član sindikata zaposlen radi obustave sindikalne članarine

Navedite koliko je:

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme