Velika realna očekivanja i na kraju još jedno razočaranje

Predstavnici Vlade RH ovaj tjedan predstavili su novi prijedlog koeficijenata složenosti poslova kroz prijedlog Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima  složenosti poslova u javnim službama te je dano vrijeme od 15 dana za očitovanje reprezentativnim sindikatima na navedeni prijedlog Uredbe. Nakon kratke analize prijedloga, pozdravljamo prijedlog i volju da se riješi pitanje koeficijenata složenosti […]

Objavljeni predloženi koeficijenti složenosti poslova

Predstavnici Vlade RH 22. siječnja 2024. izložili su predložene koeficijente složenosti poslova za zaposlenike u sustavu obrazovanja. U nastavku je dio iznesenih koeficijenata: Naziv radnog mjesta Koeficijent Tajnik školske ustanove I. 1,97 Tajnik školske ustanove II. 1,77 Voditelj računovodstva u školi I. 1,97 Voditelj računovodstva u školi II. 1,77 Ekonom 1,21 Kuhar/slastičar 1,25 Domar 1,21 […]

Ustavni sud srušio dogovor o većim materijalnim pravima za nečlanove reprezentativnih sindikata

Ustavni sud RH ukinuo je odredbe Zakona o radu kojim je propisano da se pojedina materijalna prava iz tog zakona mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. Navedenu odredbu Ustavni sud okarakterizirao je, između ostalog, diskriminatornom u odnosu na nečlanove sindikata, odnosno članove nereprezentativnih sindikata, a […]

Odluka o prehrani učenika preko leđa tehničkog osoblja

Vlada RH na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. Navedenom Odlukom se u kratkim crtama (odluka ima devet kratkih članaka) navode kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika. Prema Odluci, učenik ima […]

COVID19, nametanje cjepiva i testiranje zaposlenika

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Tako je definiran članak 14. Ustava RH! Sindikat „ATOS“ ne podržava nametanja odnosno prisilu da se sve […]

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme