COVID19, nametanje cjepiva i testiranje zaposlenika

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Tako je definiran članak 14. Ustava RH! Sindikat „ATOS“ ne podržava nametanja odnosno prisilu da se sve […]

Pučki pravobranitelj utvrdio nejednako postupanje u radu zaposlenika ustanova s učenicima s posebnim potrebama

Prije nepune dvije godine Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima (dalje: Sindikat) podnio je podnesak Pučkoj pravobraniteljici te izrazio nezadovoljstvo s odredbom članka 22.  Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“, broj: 51/18), kojom je propisano: „Zaposlenicima koji rade u posebnoj ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju – Centru […]

Tražimo sastanak u MZO na temu obračuna i isplate razlike plaća prema presudama

Proteklih tjedana svjedočimo, još jednom, velikom nezadovoljstvu unutar odgojno – obrazovnog sustava, a odnosi se na isplate razlike osnovice plaće koje su dosuđene radnicima temeljem sudskih presuda okončanih u njihovu korist. Naime, stotine računovođa i ostalih administrativnih djelatnika susreću se s problemom isplate razlike prema presudama. Cijeli je niz otvorenih pitanja (kada treba isplatiti iznose […]

Podnošenje tužbi oko isplate razlike plaće – drugi dio tužbi

Sindikat ATOS, nakon podnijetog prvog dijela tužbi, podnosi i radi na novoj grupi tužbi. Svi zainteresirani članovi sindikata mogu se javiti i podnijeti tužbu u vezi isplate razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine. Naime, plaće su isplaćivane prema osnovici od 5.108,84 kn, a trebalo je obračunavati plaću prema osnovici od […]

Pokretanje sudskih sporova zbog isplate plaće po umanjenoj osnovici iz 2016. i 2017. godine

Sindikat ATOS, nakon detaljnog analiziranja svih pravnih aspekata, nastavlja s aktivnostima oko isplate razlike plaće i podnošenja tužbi oko naplate navedenih razlika. Naime, plaće su isplaćivane prema osnovici od 5.108,84 kn, a trebalo je obračunavati plaću prema osnovici od 5.415,37 kn. Razlika plaće traži se za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, a […]

Rad od kuće za vrijeme COVID-19 za administrativno osoblje

Nakon mnogobrojnih upita dijela administrativnog osoblja vezano za rad od kuće tijekom epidemije i borbe protiv COVID-19 virusa, smatramo potrebnim dati određena pojašnjenja. Nastava se, sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 u školskoj godini 2020.2021., a u vezi s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih […]

Podnesak u vezi rada računovođa oko tužbi za osnovice plaća

Zbog mnogobrojnih prigovora zaposlenih u računovodstvenim službama  odgojno – obrazovnih ustanova oko dodatne opterećenosti poslovima za tužbe prosvjetnih sindikata vezano za osnovicu za plaće u javnim službama, odlučili smo uputiti podnesak svim relevantnim subjektima kako bi prestala takva negativna (i nezakonita) praksa. Najveći problem predstavlja što zaposlenici ustanova dolaze u računovodstvene službe sa zahtjevima za […]

Zamrznuta osnovica za izračun plaće u javnim službama

U “Narodnim novinama“ br. 66/20 objavljen je Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Sklapanjem navedenog Dodatka II. zamrzava se ugovoreni rast osnovice te „Ugovorne strane su suglasne da do 31. prosinca 2020. godine neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama koje je ugovoreno za […]

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme