Pokretanje sudskih sporova zbog isplate plaće po umanjenoj osnovici iz 2016. i 2017. godine

Sindikat ATOS, nakon detaljnog analiziranja svih pravnih aspekata, nastavlja s aktivnostima oko isplate razlike plaće i podnošenja tužbi oko naplate navedenih razlika. Naime, plaće su isplaćivane prema osnovici od 5.108,84 kn, a trebalo je obračunavati plaću prema osnovici od 5.415,37 kn. Razlika plaće traži se za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, a tuži se školu u kojoj radnik radi.

U slučaju povoljnog ishoda za radnika (tužitelja) dosuđeni iznosi kreću se aproksimativno od 2.500,00 do 8.000,00 kn.

Većina probnih tužbi koje su podnijete ranije su usvojene, sve pravomoćne presude okončane su u korist radnika te su razlike plaća pojedinim radnicima isplaćene. Međutim, postoji izvjestan rizik neuspjeha jer je pokrenut postupak revizije na Vrhovnom sudu (Revd-535/2020, od 22. travnja 2020.). Vrhovni su prihvatio je prijedlog revizije odluke ocijenivši da se radi o „stvari u kojoj odluka najvišeg suda utječe na ostvarivanje prava većeg broja hrvatskih građana te je smatrao da je potrebno meritorno autoritetom najvišeg suda odlučiti o pravnim pitanjima“.

Upravo zbog navedenog odlučivanja Vrhovnog suda po reviziji i velike pravne nesigurnosti u RH, maksimalno odugovlačimo s podnošenjem tužbi, a u slučaju nepovoljnog ishoda nije isključeno da povučemo već podnijete tužbe.

S obzirom na očekivane troškove pojedinih sudskih postupaka u rasponu od 2.000,00 do 4.000,00 kn po tužbi ukoliko se one izgube, Sindikat ATOS neće biti u mogućnosti podmiriti cjelokupne troškove škole (tuženika) te će Sindikat, prema svojim mogućnostima, sudjelovati u podmirivanju navedenih troškova zajedno s radnicima koji izgube sporove. Navedeno ovisi koliko sporova se izgubi jer u slučaju gubitka svih sporova niti jedan sindikat nema dovoljno sredstava da gubitke samostalno podmiri.

U narednom razdoblju, do 10. prosinca 2020. prikupljamo svu dokumentaciju za pokretanje sporova.

Svi zainteresirani članovi sindikata, koji žele pokrenuti sudske postupke, mogu nam dostaviti potrebnu dokumentaciju:

  1. Potpisan obrazac punomoći odvjetniku – 3 primjerka;
  2. Potpisan obrazac Izjave;
  3. Presliku ugovora o radu i aneksa ugovora ukoliko postoje – koji su vrijedili u vrijeme umanjene osnovice;
  4. Preslike obračunskih lista za plaće u razdoblju od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine – 14 lista;

 

Sudske postupke pokrećemo odmah nakon kompletiranja cjelokupne dokumentacije.

Dokumentaciju možete slati poštom na adresu sjedišta sindikata (Sindikat ATOS, Tomaša Masaryka 25, 33000 Virovitica).

Izjava

Punomoć

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme