Rad od kuće za vrijeme COVID-19 za administrativno osoblje

Nakon mnogobrojnih upita dijela administrativnog osoblja vezano za rad od kuće tijekom epidemije i borbe protiv COVID-19 virusa, smatramo potrebnim dati određena pojašnjenja.

Nastava se, sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 u školskoj godini 2020.2021., a u vezi s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., planira i odvija u tri modela: model A: nastava u školi, model B: mješoviti oblik nastave (dijelom u školi dijelom na daljinu) te model C: nastava na daljinu. Za sada nema direktne naznake o općem prelasku izvedbe nastave isključivo na daljinu te se model C primjenjuje u nekoliko škola gdje je epidemija COVIDA-19 toliko raširena da je nastavu nemoguće organizirati u školi.

Administrativno osoblje obavlja specifične poslove koji se obavljaju na računalu, a u današnje vrijeme u većini odgojno – obrazovnih ustanova osigurani su svi tehnički uvjeti za potpuni rad  na daljinu.

Smatramo da su ravnatelji odgojno – obrazovnih ustanova ovlašteni, za administrativno osoblje, odrediti rad od kuće ukoliko to smatraju potrebnim, uvažavajući trenutne okolnosti pandemije COVID-19 i osobne okolnosti svakog pojedinog zaposlenika  te zaštite radnika i sprečavanja širenja zaraze na radnom mjestu.

Također, smatramo da je rad na izdvojenom mjestu rada u situaciji u kojoj je radnik koji obavlja administrativne poslove u (samo)izolaciji moguć u dogovoru s poslodavcem. Radnik tada ostvaruje punu plaću te se tada s izabranim liječnikom ne utvrđuje privremena nesposobnost za rad.

Institut rada od kuće je način rada na izdvojenom mjestu rada i kao takav reguliran je Zakonom o radu („Narodne novine“ br.: 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: Zakon) koji predstavlja najvažniji izvor prava za navedeni institut. Najvažnija odredba koja se odnosi na predmetnu materiju je odredba članka 7. stavka 2. Zakona („Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika.“).

Za određivanje rada od kuće, kao što smo postupali i ranije – tijekom mjeseca travnja 2020. godine, potrebna je odluka poslodavca (ravnatelja odgojno – obrazovne ustanove) i izjava radnika da raspolaže potrebnim prostorom za rad te da će se pridržavati svih propisa koji se odnose na rad i zaštitu na radu na izdvojenom mjestu rada.

Odlukom o radu od kuće pobliže se regulira način rada radnika, a tu se može, između ostalog, navesti da će radnik:

  • raditi i provoditi sve svoje redovne aktivnosti koje su propisane zakonskim i podzakonskim aktima;
  • sudjelovanje u svim aktivnostima prema uputi ravnatelja i MZO;
  • ostvarivati, u radno vrijeme, svakodnevnu suradnju s ravnateljem, ostalim zaposlenicima škole, učenicima, roditeljima, drugim školama, osnivačem, MZO i sl.;
  • osigurati kontakte i načine komunikacije (telefon, e-mail);
  • praćenje informacija iz Ravnateljstva civilne zaštite, MZO, AZOO-a i medija.

Zaključno, nema zapreka da ravnatelj škole organizira rad od kuće za administrativno osoblje (cjelokupno, za dio zaposlenika ili pojedinog zaposlenika). Štoviše, takav rad u ovim posebnim okolnostima je poželjan s ciljem smanjenja ugroze od COVIDA-19. Ravnatelji su ovlašteni ali, s druge strane, odgovorni za poduzimanje svih potrebnih radnji radi sprečavanja širenja zaraze te je odluka o poduzimanju specifičnih mjera zaštite u njihovim rukama.

Predsjednik sindikata:

Mario Jakša, mag.iur.

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme