Velika realna očekivanja i na kraju još jedno razočaranje

Predstavnici Vlade RH ovaj tjedan predstavili su novi prijedlog koeficijenata složenosti poslova kroz prijedlog Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima  složenosti poslova u javnim službama te je dano vrijeme od 15 dana za očitovanje reprezentativnim sindikatima na navedeni prijedlog Uredbe.

Nakon kratke analize prijedloga, pozdravljamo prijedlog i volju da se riješi pitanje koeficijenata složenosti poslova za sve zaposlenike u javnim službama, a osobito nama zanimljivom dijelu koji se odnosi na zaposlene u sustavu obrazovanja.

Smatramo da je dani prijedlog koeficijenata u većem dijelu promašen i krajnje nepravedan. U ovom kratkom vremenu analizirali smo administrativna radna mjesta (tajnik, voditelj računovodstva, administrativni i računovodstveni radnik…). Administrativna radna mjesta u školama su „dobile“ osjetno niže koeficijente u odnosu na ostala slična radna mjesta u javnim (ali i državnim) službama. Nije to pravičan i ispravan koeficijent, kada se uzme u obzir opis i količina poslova administrativnih radnika u školama, ostali poslovi i projekti koje provode i koje ovdje nećemo nabrajati jer su opisani otprilike 100x na raznim sastancima u MZO i pred drugim relevantnim dionicima.

Pitamo se kojim kriterijima se netko tko je direktno sudjelovao u izradi prijedloga Uredbe rukovodio. Formalno su kriteriji i mjerila određeni Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama, ali na naše upite nismo do sada dobili tu analizu i samo vrednovanje svakog radnog mjesta. Iskreno, dojma smo da je odlučujući  kriterij bio iznos sredstava koji je bio na raspolaganju / broj zaposlenih pa smo shodno jednostavnoj matematici dobili ovakav prijedlog + određene nelogičnosti koje ne možemo samo tako shvatiti (tajnik zatečen na radnom mjestu 2008. godine bez odgovarajuće vrste i razine obrazovanja, imao je koeficijent 0,97 a sada će imati 2,35 dok će svi ostali tajnici s VSS imati koeficijent 1,97, a opći koeficijent za tajnika ustanove je 2.35…). Ono što je frapantno je to što administrativna radna mjesta (tajnik, voditelj računovodstva) čine produženu ruku rukovodećeg radnog mjesta u ustanovi, ali kada dođemo do pitanja koeficijenata onda su takva radna mjesta daleko podcijenjena.

Također, smatramo da ovakvi koeficijenti neće dodatno motivirati radnike zaposlene na tehničkim poslovima te će se škole sve više suočavati s problemom nedostatka  radnika – problemom za koji smo mislili da će ga riješiti upravo ova Uredba.

Općenito, prvi dojmovi su da postoji veliko nezadovoljstvo zaposlenika prijedlogom Uredbe za sustav obrazovanja i malotko je izrazio i imao razloga za zadovoljstvo.

Nismo primijetili da ijedan sindikat spominje činjenicu da zaposlenici u sustavu obrazovanja, stupanjem na snagu Uredbe, ostaju bez vrlo važnog Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti. Ukidanje svih sporazuma i dodataka najavio je ministar Marin Piletić. Ovaj Sporazum daje osjetni iznos dosadašnjeg rasta mjesečne plaće te će se njegovim ukidanjem poprilično umanjiti neto iznos plaće.

U nastavku predstoje konzultacije sa članovima sindikata o daljnjim koracima te razgovori s drugim reprezentativnim sindikatima s ciljem promijene ovakvog prijedloga i postizanja većih koeficijenata. Jednom usvojeni koeficijenti teško će se kasnije promijeniti…

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme