Dan: 11. veljače 2019.

Plaćanje rada na projektima za administrativno – tehničke radnike

Sindikat ATOS uputio je podnesak svim školama i učeničkim domovima koji se odnosi na plaćanje sudjelovanja u projektima koje odgojno – obrazovne ustanove provode. Naime, zakonskim izmjenama i novim člankom 99. a omogućeno je plaćanje i angažman radnika odgojno – obrazovnih ustanova u sklopu projekata Europske unije ili fondova unije ako su sredstva za plaće […]

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme