Mjesec: studeni 2017.

Parafiran novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Nakon što je održano 15 sastanaka između predstavnike Vlade RH i sindikata javnih službi, 27. studenog 2017. parafiran je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (dalje u tekstu: TKU). Narednih dana sindikati javnih službi provod će izjašnjavanje članstva o prihvaćanju ili odbijanju potpisivanja parafiranog TKU-a. Novim TKU-om učinjeni su gotovo […]

Povrat koeficijenata složenosti poslova administrativno – tehničkom osoblju zaposlenom u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Radnici koji obavljaju administrativno – tehničke poslove u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (tajnici, računovođe, administratori, medicinske sestre, spremačice, domari, kuhari, portiri, vozači i dr.)  nalaze se na margini unutar cjelokupnog sustava obrazovanja, a radi se o poslovima koji su esencijalno bitni za rad svake odgojno – obrazovne ustanove, jednako kao i odgojno […]

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme