Povrat koeficijenata složenosti poslova administrativno – tehničkom osoblju zaposlenom u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Radnici koji obavljaju administrativno – tehničke poslove u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (tajnici, računovođe, administratori, medicinske sestre, spremačice, domari, kuhari, portiri, vozači i dr.)  nalaze se na margini unutar cjelokupnog sustava obrazovanja, a radi se o poslovima koji su esencijalno bitni za rad svake odgojno – obrazovne ustanove, jednako kao i odgojno – obrazovni poslovi.

Tijekom gospodarske krize, a napose kroz 2013. godinu administrativno – tehničkom osoblju smanjena su materijalna prava prije svega kroz smanjenje koeficijenata složenosti poslova za oko 3 %. Tako je 28. veljače 2013. donijeta od strane Vlade RH nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine, broj: 25/13, s primjenom od 01. ožujka 2013.) kojem se administrativno – tehničkom osoblju smanjuju koeficijenti složenosti poslova u odnosu na ranije važeću Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj: 38/01, 112/01, 62/02, 156/02, 162/03, 39/05, 82/05, 133/05, 30/06, 118/06, 22/07, 112/07, 127/07, 124/11, 142/11, 77/12, 98/12, 112/12, 121/12, 25/13, s primjenom do 28. veljače 2013.). U nastavku se može vidjeti komparativni prikaz pada koeficijenata prema pojedinim radnim mjestima:

 

Naziv radnog mjesta Stručna sprema Uredba do 28.02.2013. Uredba od 01.03.2013.
Tajnik VSS 1,25 1,212
VŠS 1,12 1,086
SSS 0,85 0,824
Voditelj računovodstva VSS 1,27 1,232
VŠS 1,12 1,086
SSS 0,95 0,921
Administrativni radnik/referent SSS 0,85 0,824
Računovodstveni radnik/referent SSS 0,85 0,824
Kuhar SSS 0,80 0,776
Domar SSS 0,80 0,776
Spremačica 0,62 0,601

 

Iz priložene tablice vidljivo je da su se radnici na administrativno – tehničkim poslovima itekako „odricali“ za vrijeme gospodarske krize, a uzeto nam još uvijek nije vraćeno. S druge strane i u isto vrijeme, povećan nam je opseg poslova i uveden cijeli niz novih poslova koje administrativno – tehničko  osoblje treba obavljati i dodatno se educirati kako bi iste uspjeli kvalitetno obaviti. Tako je uveden Registar javnih službenika, Centralni obračun plaća, provedba postupaka jednostavne nabave, rad u kompleksnim programima riznice, sudjelovanje u provedbi cijelog niza projekata (projekti energetske obnove, shema školskog mlijeka i voća, Erasmus+ i dr.) bez da smo za to primili jednu kunu te smo postali osobe za sve i svašta (certificirani stručnjaci za provedbu postupaka javne nabave, službenici za informiranje, osobe za zaštitu osobnih podataka, povjerenik za zaštitu na radu i poslovi vezani za zaštitu od požara, stručnjaci zaštite na radu, povjerenici za otpad, osobe za zaštitu dostojanstva radnika, osobe za nepravilnosti, administratori CARNet-a i dr.). U vrijeme kada su administrativno – tehničkom osoblju smanjeni koeficijenti, nastavnom osoblju su isti povećani u dva navrata (prvo povećanje bilo je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, „Narodne novine“ br. 25/13, a drugo povećanje bilo je Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, „Narodne novine“, br. 40/14).

Zbog svega navedenog,  ali i uzimajući u obzir činjenicu da Republika Hrvatska 11 kvartala za redom ostvaruje pozitivan gospodarski rast realne stope BDP (za posljednja 3 kvartala realna stopa rasta je prosječno pozitivna za 2,9 %)  tražimo povrat koeficijenata složenosti poslova za administrativno – tehničko osoblje na koeficijente kako je to bilo uređeno do 28. veljače 2013. Ovdje se radi i o diskriminatornom, nepravednom i destimulirajućem postupanju prema administrativno – tehničkom osoblju od strane Vlade RH koja je donijela navedene akte, ali i od svih ostalih Vlada RH koje nečinjenjem ostavljaju da postojeće stanje egzistira i ne čine ništa da se ono promjeni.

U nastavku dostavljamo potpisne liste zaposlenika koji traže i podržavaju povećanje koeficijenata složenosti poslova administrativno – tehničkom osoblju, spremni smo na argumentiranu raspravu ali i na zaštitu naših prava svim raspoloživim i legitimnim sredstvima, a sve radi prestanka daljnje diskriminacije i nepravednog postupanja, s ciljem poboljšavanja položaja administrativno – tehničkog osoblja zaposlenim u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Sve škole koje su voljne sudjelovat u ovoj inicijativi trebaju isprintati i popuniti Potpisnu listu te nam istu dostaviti skeniranu na e-mail Sindikata ATOS: info@sindikat-atos.com

 

Potpisna lista

Dopis – koeficijenti

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme