Ostvarena odlična suradnja Sindikata ATOS i UTIRUŠ-a

 

U razdoblju od 15. do 17. ožujka 2018. održano je u Šibeniku 13. Proljetno savjetovanje za tajnike, računovođe i ravnatelje odgojno – obrazovnih ustanova u organizaciji Udruge tajnika i računovođa u školstvu (dalje u tekstu: UTIRUŠ).

Predstavnici Sindikata administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima (dalje u tekstu: Sindikat ATOS) bili su nazočni na navedenom savjetovanju u svojstvu gostiju.

Na navedenom neformalnom dijelu savjetovanja razmijenjena su iskustva, planovi te je dogovorena daljnja suradnja i povezivanje između ovih organizacija, s jednim ciljem – unaprjeđenjem materijalnog statusa administrativnog osoblja zaposlenog u školama i učeničkim domovima.

Posebno zanimljiv dio cjelokupnog savjetovanja bila je  panel diskusija s temom povećanja koeficijenata složenosti poslova administrativnog osoblja.

Predsjednica UTIRUŠ-a gđa. Ela Kovačić izložila je najvažnije aspekte koeficijenata te opsežne statističke podatke oko broja zaposlenih na administrativnim poslovima. Iznijeti su poražavajući podaci o koeficijentima administrativnog osoblja.

Predsjednik Sindikata ATOS gosp. Mario Jakša izložio je osnovne informacije o Sindikatu ATOS-u, a nakon toga upoznao je nazočne o temama i tijeku sastanka koji je održan u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 16. veljače 2018. Najvažnija tema sastanka u MZO bili su upravo naši koeficijenti složenosti poslova te je, uz predanu peticiju koju je potpisalo više od 4400 radnika zaposlenih u školstvu, zatražen povrat i povećanje koeficijenata složenosti poslova za cjelokupno administrativno – tehničko osoblje. Sindikat ATOS zatražio je povrat koeficijenata na razine kako je to bilo uređeno do 01. ožujka 2013., a kasnije da se koeficijenti izjednače s koeficijentima nastavnog osoblja. Na panel diskusiji izloženi su i prezentirani ostali zahtjevi Sindikata ATOS, koji su zahtijevani u MZO, oko prekovremenog rada, smanjenja razlika između osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja s aspekta administrativno – tehničkog osoblja i dr.

Zamjenik predsjednika Sindikata ATOS gosp. Darko Maček izložio je važnost zajedničkog djelovanja, učlanjenja što većeg broja ljudi u Sindikat ATOS i borbe za sva naša prava te postizanje zadovoljavajućeg položaja u sustavu. Istaknuta je važnost i podrška svih zaposlenika koji obavljaju i rade na administrativno – tehničkim radnim mjestima.

Svi nazočni mogli su izložiti svoje mišljenje i sugestije te postaviti pitanja koja smatraju bitnima.

Kao zaključak usvojili smo stajališta da će se tražiti veće povećanje koeficijenata složenosti poslova za administrativno – tehničko osoblje nego što je to prvotno zatraženo, pod uvjetom da se što veći broj ljudi priključi i podrži Sindikat ATOS jer samo tako možemo izvršiti pritisak na mjerodavne u Ministarstva znanosti i obrazovanja te Vladu RH koja je nadležna za donošenje i promjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Spomenuta je i mogućnost prosvjeda i u konačnici štrajka administrativno – tehničkog osoblja, ali za to je potrebno članstvo i podrška velikog broja ljudi kako bismo u konačnici uspjeli u svojim zahtjevima.

Možemo konstatirati da podržavamo ovakve panel diskusije kao vrlo uspješne i korisne. Ovakav način i pristup definiranju problema te način njihovog rješavanja vrlo je bitan i važan za sve dionike, a napose zaposlenike jer mogu izraziti svoje mišljenje, postaviti pitanje te iz prve ruke saznati buduće aktivnosti.

Zadovoljstvo nam je što je došlo do povezivanja između Sindikata ATOS i UTIRUŠ-a jer samo jednom kvalitetnom i istinskom suradnjom možemo ostvariti bolji materijalni status i kvalitetnu pravnu zaštitu za sve zaposlene na administrativno – tehničkim poslovima.

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme