Održan sastanak u MZO s ciljem rješavanja problema administrativno-tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima

Dana 16. veljače 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo) održan je sastanak s ciljem rješavanja problema s kojima se susreće administrativno – tehničko osoblje zaposleno u odgojno – obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.Predstavnici Ministarstva bili su: Momir Karin (pomoćnik ministrice), Hrvoje Šlezak(državni tajnik), Zdenka Čukelj (načelnica sektora za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje) te Verica Batur (voditeljica odjela za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove). Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima (dalje: Sindikat ATOS) predstavljali su Sanja Drimal, Darko Maček i Mario Jakša.

Uvodno je od strane predsjednika sindikata Marija Jakše predstavljen rad i djelovanje Sindikata ATOS. Navedeno je da smo osnovali Sindikat ATOS zbog nezadovoljstva u radu i djelovanju ostalih sindikata koji djeluju u sustavu obrazovanja i koji primarno zastupaju prava učitelja, nastavnika i profesora u školama, a nisu senzibilizirani za prava administrativno – tehničkog osoblja. Naše nezadovoljstvo kulminiralo je smanjenjem koeficijenata za administrativno – tehničko osoblje (2013. godine) te najavom oko uvođenja izdvajanja pomoćno – tehničkih poslova (tzv. outsourcing).

Prvi i, u suštini, glavni problem administrativno – tehničkog osoblja su koeficijenti složenosti poslova. Koliku važnost Sindikat ATOS pridaje koeficijentima govori i činjenica da je borba za veće koeficijente administrativno – tehničkog osoblja ugrađena na prvo mjesto u Statut Sindikata ATOS.

U nastavku, od strane predstavnika Sindikata ATOS, izloženi su argumenti za povrat koeficijenata složenosti poslova. Tijekom gospodarske krize, a napose kroz 2013. godinu administrativno – tehničkom osoblju (tajnici, računovođe, administratori, medicinske sestre, spremačice, domari, kuhari, portiri, vozači i dr.) smanjena su materijalna prava prije svega kroz smanjenje koeficijenata složenosti poslova za 3 %. Tako je 28. veljače 2013. donesena od strane Vlade RH nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama (s primjenom od 01. ožujka 2013.) kojom se administrativno – tehničkom osoblju smanjuju koeficijenti složenosti poslova u odnosu na ranije važeću Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (s primjenom do 28. veljače 2013.). Administrativno – tehničko osoblje se itekako odricalo svojih prava za vrijeme gospodarske krize, a uzeto nam nije vraćeno nazad! Paradoksalno je da smo u otprilike isto vrijeme kada su nam smanjeni koeficijenti složenosti poslova dobili cijeli niz novih poslova i funkcija (registar javnih službenika, centralni obračun plaća, provedba postupaka jednostavne nabave, rad u kompleksnim programima riznice, sudjelovanje u provedbi cijelog niza projekata (projekti energetske obnove, shema školskog mlijeka i voća, Erasmus+, pomoćnici u nastavi, stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa i dr., a postali smo i certificirani stručnjaci za provedbu postupaka javne nabave, službenici za informiranje, osobe za zaštitu osobnih podataka, povjerenik za zaštitu na radu i poslovi vezani za zaštitu od požara, stručnjaci zaštite na radu, povjerenici za otpad, osobe za zaštitu dostojanstva radnika, osobe za nepravilnosti, administratori CARNet-a i dr.). Kada su administrativno – tehničkom osoblju smanjeni koeficijenti, nastavnom osoblju su isti povećani u dva navrata (prvo povećanje bilo je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, „Narodne novine“ br. 25/13, a drugo povećanje bilo je Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, „Narodne novine“, br. 40/14). Vrlo bitan argument za povrat koeficijenata složenosti poslova je da Republika Hrvatska 13 kvartala za redom ostvaruje pozitivan gospodarski rast realne stope BDP – a (za posljednja 3 kvartala realna stopa rasta je prosječno pozitivna za 3 %). Navedeno je, od strane predstavnika Sindikata ATOS, da se radi i o diskriminatornom, nepravednom i destimulirajućem postupanju prema administrativno – tehničkom osoblju. Sindikat ATOS proveo je i peticiju oko povećanja koeficijenata složenosti poslova te je sakupljeno više od 4400 potpisa radnika odgojno – obrazovnih ustanova koji su predani predstavnicima Ministarstva.

Predstavnici Ministarstva referirali su se na projekte u kojima sudjeluje administrativno – tehničko osoblje te je rečeno da će se u budućim projektima moći osigurati financijska sredstva za sve (a ne samo učitelje, nastavnike i profesore) koji će sudjelovati u provedbi projekata, a što će biti omogućeno izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Po pitanju koeficijenata složenosti poslova za administrativno – tehničko osoblje predstavnici Ministarstva su izrazili pozitivan stav o izloženom prijedlogu, uz to da bi bilo dobro napraviti dodatnu usporedbu i analizu koeficijenata s drugim službama,  s ciljem kako bi prijedlog bio pokrijepljen s još većim brojem argumenata i činjenica.

Drugi izloženi problem na sastanku odnosio se na prekovremeni rad administrativno – tehničkog osoblja. Predstavnici Sindikata ATOS naveli su da je administrativno – tehničko osoblje potpuno diskriminirano po pitanju prekovremenog rada i to, prije svega, od strane ravnatelja odgojno – obrazovnih ustanova, ali i uz „blagoslov“ Ministarstva. Na seminarima stalno slušamo da je prekovremeni rad za administrativno – tehničko osoblje nemoguć, nepoželjan i da neće biti plaćen. Navedene su odredbe koje reguliraju prekovremeni rad te je iznijet stav Sindikata ATOS da ako postoji potreba za prekovremenim radom od strane administrativno – tehničkog osoblja da on mora biti plaćen, bez davanja slobodnih dana koji su potpuno nezakoniti (ako radnik odradi više od svoje tjedne norme, a nema preraspodjele radnog vremena, onda je to čisti prekovremeni rad). Prijedlog Sindikata ATOS je da se uputi jedan dopis od strane Ministarstva svim školama kako bi se ravnatelje upoznalo s mogućnostima prekovremenog rada za administrativno – tehničko osoblje, jednako kako to pravo imaju učitelji, nastavnici i profesori u školama (navedeno je da velik broj škola ima preko stotinu sati prekovremenog rada na mjesečnoj razini za učitelje te da ne bi trebao biti nikakav problem isplate prekovremenog rada ni za sve ostale radnike, kada odrade rad koji ima sve elemente i obilježja prekovremenog rada).

Od strane predstavnika Ministarstva odmah je izraženo nezadovoljstvo s prijedlogom za slanje dopisa školama po pitanju prekovremenog rada jer to „otvara mogućnosti raznoraznih zlouporaba“. Predstavnici Ministarstva načelno nisu protiv prekovremenog rada i njegovog plaćanja administrativno – tehničkom osoblju, te se zalažu da se pitanje prekovremenog rada rješava dogovorno između Ministarstva i škole u situacijama kada se pojave potrebe za prekovremenim radom.

Sindikatu ATOS navedeni način rješavanja prekovremenog rada nije prihvatljiv, smatramo da smo mi zaposlenici odgojno – obrazovnih ustanova jednaki kao i učitelji, nastavnici i profesori te da nam se treba pod jednakim uvjetima omogućiti i platit prekovremeni rad, a daljnju borbu oko prekovremenog rada usmjerit ćemo putem odgovarajućih pravnih mehanizama.

Treći problem koji je Sindikat ATOS prezentirao predstavnicima Ministarstva odnosi se na razlike između osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava s aspekta administrativno – tehničkog osoblja. Naime, u nizu propisa postoje značajne razlike između ova dva sustava, a u navedenom nema nikakve logike te se Sindikat ATOS zalaže za smanjenje razlika između ova dva sustava jer smatramo da razlike nisu tako velike kako to proizlazi iz određenih akata. Najvažnija razlika odnosi se na potreban broj učenika upisanih u školi da bi škola uspjela dobiti suglasnost za zapošljavanje administrativnog ili računovodstvenog radnika (osnovna škola treba imati upisano najmanje 800 učenika, a srednja škola 337 učenika i 51 zaposlen radnik da bi dobila suglasnost za zapošljavanje administrativnog ili računovodstvenog radnika). Također, postoje razlike i za ostala radna mjesta ili razlike u drugačijem reguliranju određenih instituta. Zahtjev Sindikata ATOS odnosi se na usklađivanje osnovnoškolskog sa srednjoškolskim sustavom prilikom donošenja novih akata ili izmjene postojećih akata.

Predstavnici Ministarstva razmotrit će navedeni prijedlog te načelno prihvaćaju iznijetu argumentaciju.

Ostalo je nekoliko vrlo bitnih tema i problema neotvoreno kao što su problemi oko dobivanja suglasnosti za radna mjesta, napredovanje administrativnog osoblja (tajnika i voditelja računovodstva) te problematika oko zaštite na radu i zaštite od požara kada navedene poslove obavlja administrativno – tehničko osoblje. Dogovoreno je da će se navedene teme i problemi iznijeti na nekom od sljedećih sastanaka.

Zaključno, smatramo da smo vrlo dobro prezentirali najvažnije probleme s kojima se susreće administrativno – tehničko osoblje. Nažalost, do sada se s problemima administrativno – tehničkog osoblja nije značajnije bavio niti jedan sindikat, nije održan niti jedan sastanak u Ministarstvu na isključivu temu problema s kojima se susreće administrativno – tehničko osoblje te su naša prava gotovo uvijek bila u drugom planu.  Predstavnici Ministarstva su prihvatili dobar dio naših argumenata te iskazali volju za rješavanjem nagomilanih problema. Potrebni su daljnji razgovori na rješavanju iznesenih problema, ali i svih ostalih nespomenutih problema kako bi se promijenio položaj, uvjeti rada i koeficijenti složenosti poslova za cjelokupno administrativno – tehničko osoblje.

 

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme