Korona virus bi izazvao kaos u školama zbog nedostatka tehničkog osoblja

Proteklih tjedana svjedočimo pojavi korona virusa (nCoV, COVID-19) u cijelom svijetu s pojavom nekoliko zaraženih u Republici Hrvatskoj. Postavljamo potpuno opravdano pitanje što će biti u slučaju daljnjeg širenja virusa u Hrvatskoj te kakva je situacija u slučaju pojave virusa u školama i drugim odgojno – obrazovnim ustanovama. Roditelji s pravom postavljaju pitanje jesu li njihova djeca sigurna od zaraze virusom u školama.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem svojih internet stranica i e-mailom objavilo je preporuke postupanja koje je izradio Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Međutim, krucijalno pitanje u cijeloj priči je imaju li škole kapacitete u vidu ljudskih potencijala za učinkovitu provedbu higijenskih i općih mjera zaštite.

Odgovorno tvrdimo da većina škola nema niti približno potreban broj ljudi – tehničkog osoblja za učinkovitu provedbu kvalitetnih higijenskih mjera radi sprečavanja širenja virusa te nema potreban broj zaposlenika kako je to standardima i važećim pravilnicima određeno. Ovaj problem se potencira godinama, a niti jedan ministar obrazovanja ne pokazuje interes za rješavanje ove problematike. Školama kronično nedostaje tehničkog osoblja i u svakodnevnom radu susrećemo se s problemima (ne)dobivanja suglasnosti za zapošljavanje na radnim mjestima spremačica, kuhar, portir i dr. Odgojno – obrazovne ustanove su, često puta i kada ispunjavaju normativne kriterije za zapošljavanje sukladno važećim Državnim pedagoškim standardima za osnovne i srednje škole, odbijene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja uz svakojaka nesuvisla obrazloženja, a najčešće radi nedostatka financijskih sredstva i nepostojanja potrebe odnosno da se navedeni poslovi mogu izvršavati i s postojećim brojem zaposlenika.

Dakle, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u nebrojno mnogo slučajeva ne pridržava se akata i važećih standarda prilikom zapošljavanja tehničkog osoblja  (Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava obrazovanja („Narodne novine“ br. 63/08, 90/10), Državni pedagoški standard srednjoškolskog  sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ br. 63/08, 90/10), Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 40/14) te Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ br. 02/11) te se zapravo nastoji štedjeti tamo gdje ne smije biti štednje, a to je higijena i sigurnost učenika u odgojno – obrazovnim ustanovama. Uz navedeno, treba spomenuti i Odluku o zabrani novog zapošljavanja koja se iz godine u godinu produžuje i koja stvara brojne probleme prilikom zapošljavanja. Prema navedenoj odluci redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova (čišćenje, priprema hrane i pića, pranje i peglanje, zaštitarska djelatnost, prijevoz, održavanje i ostali prateći poslovi za obavljanje osnovne djelatnosti) na radnim mjestima namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu, osigurat će se preraspodjelom poslova, odnosno radnog vremena između postojećih namještenika. Kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti, na način da se poslovi preraspodjele, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno posebnim propisima, ukoliko je financijski povoljnije za javnu službu. Kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti ni na način povjeravanja vanjskim pružateljima usluga, dozvoljeno je zapošljavanje uz suglasnost čelnika Ministarstva. Treba reći da se najčešće radi o upražnjenim (npr. odlazak zaposlenika u mirovinu), a ne novim radnim mjestima!

Imamo primjere u osnovnim školama gdje jedna kuharica kuha dnevno 200 obroka, spremačice uskaču i kod pripreme namirnica i podjele hrane, a škole ne mogu dobiti odobrenje za zapošljavanje novog kuhara/ice. Spremačice ne stignu odrađivati kvalitetno čišćenje prostora i žrtvuju se da pomognu kako u protivnom djeca ne bi bila bez dnevnog toplog obroka. Također, spremačice obavljaju poslove dostavljača, moraju značajan dio svojeg radnog vremena dežurati na portama u osnovnim školama te često ne stignu očistiti sve što moraju. Tehničko osoblje puca po šavovima pogotovo u osnovnim školama, a resorno ministarstvo to ne zanima da poduzme kvalitetne korake.

Većina škola nema sredstava za osnovne higijensko – dezinfekcijske potrepštine. Kuhinje školskih ustanova najčešće su u HACCAP sustavu koji iziskuje korištenje kvalitetnih namirnica, ali i sredstava za čišćenje i održavanje kojih se malobrojne ustanove zbog nedostatka sredstava pridržavaju. Često nam se javljaju zaposlenici škola u kojima nema niti wc papira te si svatko nosi od kuće papir, sapun i sl. Glavne krivce za navedeno stanje vidimo u ravnateljima pojedinih ustanova koji štede na osnovnim potrepštinama, a s druge strane nepotrebno i raskalašeno posjećuju njima najrelevantnije seminare, a u suštini često se radi o bespotrebnim edukacijama i izletima (put u New York je samo vrh ledene sante koliko se godišnje utroši na slične izlete ravnatelja, a ponekad i gdjekojeg učitelja). Možemo pričati o milijardama koje se izdvajaju za obrazovanje ako veliki dio sredstva utopimo u moru bespotrebnih troškova.

Upravo u tom smjeru idu i izjave ministrice Divjak da će se nastava održavati online ukoliko se situacija s korona virusom pogorša. Tu zapravo, u postojećoj situaciji, nema nikakve alternative jer se pretjeranom štednjom nizom godina i sprečavanjem zapošljavanja zaposlenika koji obavljaju tehničke poslove ne može provoditi nikakva higijena.

Zaključno, odgojno – obrazovnim ustanovama nedostaje veliki broj tehničkog osoblja (spremačice, kuhari, domari, portiri, medicinske sestre, noćni pazitelji i dr.) te nemaju mogućnosti za provedbu kvalitetnih higijenskih mjera koje su nužne pri pojavi ovakvih virusa jer i u postojećim redovnim okolnostima, koje ne iziskuju provedbu izvanrednih higijenskih mjera, nedostaje značajan broj zaposlenika. Što se to mora dogoditi da čelni ljudi Ministarstva znanosti i obrazovanja shvate da je tehničko osoblje nužno i bitno u sustavu obrazovanja te da je lanac jak koliko je jaka najslabija karika?!

Predsjednik sindikata:

Mario Jakša, mag.iur.

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme