Radni sastanak u MZO

Dana 19. prosinca 2019. predstavnici Sindikata administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima održali su s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja radni sastanak na aktualne teme koje se odnose na administrativno – tehničko osoblje koje radi u školama i učeničkim domovima. Predstavnici Ministarstava znanosti i obrazovanja bili su pomoćnik ministrice gosp. Momir Karin te voditeljica službe za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje gđa. Ivana Pilko Čunčić.
Predstavnici Sindikata ATOS bili su predsjednik Sindikata Mario Jakša, zamjenik predsjednika Darko Maček te članovi Sindikata Gabrijela Pajek i Mario Erjavec.

Glavna tema sastanka bili su koeficijenti složenosti poslova, promjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (od 05. prosinca 2019.) te Sporazum o dodatku na plaću.

Predstavnici Sindikata izrazili su nezadovoljstvo što nije došlo do rasta koeficijenata složenosti poslova za sve zaposlenike u odgojno – obrazovnim ustanovama. Istaknuto je da rast plaća kroz Sporazum daje samo prividnu sigurnost jer vrijedi uz Granski kolektivni ugovor te se pitamo što će biti od 01.03.2022. (+ 6 mjeseci) kada sporazum ističe – tada su administrativno – tehnički radnici u milosti i nemilosti prosvjetnih sindikata i Vlade da se navedeni Sporazum produži.S koeficijentima je drugačije, sigurno da je bolji rast plaće kroz koeficijente, naposljetku, prosvjetni sindikati su na referendumu odbacili prijedlog povećanja plaća kroz sporazum te inzistirali na koeficijentima, a na koncu su ono što su oni odbacili ugovorili za tehničko i dio administrativnog osoblja.

Istaknuti su sljedeći problemi s promjenom Uredbe i potpisivanjem Sporazuma:

  • Voditelj računovodstva (SSS) doživio je najveću nepravdu. Nemaju rast koeficijenata, a njegov kolega s VŠS i VSS ostvarit ćerast plaće kroz rast koeficijenata, a obavljaju identične poslove i jednako su odgovorni! Niti jednim zakonskim a ni podzakonskim aktom nije propisana stručna sprema za obavljanje poslova voditelja računovodstva! U sustavu obrazovanja ima preko 400 zaposlenika koji pripadaju grupaciji koja je pogođenaovakvim dogovorom prosvjetnih sindikata i Vlade RH.
  • Računovodstveni i administrativni referenti – nemaju rast plaće kroz koeficijente, a radi se o vrlo bitnim radnim mjestima te sudjeluju u provedbi brojnih projekata.
  • Medicinske sestre – SSS i VŠS – imaju znatno drugačiji koeficijent u sustavu zdravstva a radi se isto o javnim službama – jako loše rješenje da navedenima nisu rasli koeficijenti jer ih nema puno u sustavu obrazovanja te financijski njihov rast ne bi značajno opteretio proračun.
  • Kuhari – nemaju rast koeficijenata te imaju značajno niže koeficijente od npr. kuhara u sustavu socijalne skrbi (čl. 8. Uredbe).
  • Domari (kotlovničari, ložači) – imaju značajnu odgovornost, ukoliko odgojno – obrazovna ustanova ima kotlovnicu svakih pet godina obnavljaju ispit za rukovatelja centralnog grijanja, a ovim promjenama nemaju rast koeficijenta. Istaknute su razlike u poslovima i odgovornostima kada škola ima kotlovnicu te bi shodno odgovornosti trebalo korigirati i koeficijent.
  • Spremačica i sva ostala radna mjesta IV. Vrste – imaju najniži koeficijent u cijeloj Uredbi, u svim drugim službama radna mjesta IV. vrste imaju koeficijent značajno veći (npr. radna mjesta IV. vrste u ustanovama kulture – čl. 9. Uredbe).

Predstavnici MZO složili su se da razlike u koeficijentima između pojedinih službi postoje, ali isto tako istaknuli su da svi zaposlenici u sustavu obrazovanja imaju ugovoren dodatak od 13,75 %, koji druge službe nemaju.

Izrazili smo i nezadovoljstvo vezano za koeficijente tajnika – računovođa – učitelja/nastavnika odnosno da ista razina stručne spreme treba imati isti koeficijent te da je zaostajanje u plaći u postocima između učitelja/nastavnika VSS i tajnika/računovođa VSS manja u odnosu na učitelja/nastavnika VŠS u odnosu na tajnika/računovođa VŠS što bi trebao biti isti postotak barem za sada dok se nepravda u cijelosti ne ispravi prema tajnicima i računovođama.

Dotaknuli smo i probleme rada u kuhinjama odgojno – obrazovnih ustanova te ukazali na potrebu da bi sve ustanove u kojima postoji kuhinja trebale imati ekonoma koji brine o HACCP sustavu, nabavi namirnica, pisanju jelovnika, izradi i kontroli normativa, izradi primki, izdatnica i dr.

Prema stavu predstavnika MZO ovaj problem bi se u narednom razdoblju trebao riješiti s uvođenjem voditelja kuhinje koji bi bili majstori kuharstva te bi imali veći koeficijent nego ostali kuhari ili pomoćni radnici u kuhinji.

Istaknuli smo i probleme oko dobivanja suglasnosti za radna mjesta te izrazili nezadovoljstvo što je još uvijek na snazi Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama. Predstavnici MZO se slažu s problemima koje donosi Odluka o zabrani zapošljavanja te da su više puta isticali probleme Odluke prema Vladi RH koja ju je donijela.

Također, definirali smo da se češće sastajemo te su predstavnici MZO izrazili želju da se uključimo kroz radne skupine u izradu ili promjene podzakonskih akata koji se odnose na administrativno – tehničko osoblje. Iznošenjem argumenata i zajednički sastanci mogu samo doprinijeti boljim sustavom obrazovanja u cjelini, a administrativno – tehničko osoblje predstavlja, jednako kao i nastavno osoblje, bitan segment djelovanja i rada svake odgojno – obrazovne ustanove.

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme