Pravo na božićnicu

y2a1

Protekli tjedana stiglo nam je niz upita u svezi isplate božićnica za 2016. godine. Sve nas koji smo zaposleni u javnim službama zanima hoće li nam Vlada isplatiti božićnicu ili će nastaviti pravno nasilje kakvo je vladalo za vrijeme pretprošle Vlade. Drugo pitanje koje se nameće je pravni osnov na temelju kojeg će se isplatiti božićnica.

Stav Sindikata ATOS je jasan i smatramo da se božićnice, prema sadašnjim okolnostima, moraju isplatiti u iznosu od 1.250,00 kuna. Činjenica je da Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ističe 12. prosinca 2016. godine, sukladno odredbi članka 2. stavka 2. Glavni i jaki pravni argument je u odredbi članka 199. stavka 1. Zakona o radu, koja govori o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru na tri mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen kolektivni ugovor, a kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa. Sukladno sudskoj praksi i pravnom shvaćanju sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda RH produženu primjenu pravnih pravila čini sve ono što stranke ugovora o radu njime odrede. Pitanje isplate božićnice ulazi u tzv. normativni dio kolektivnog ugovora te se svakako i u tome dijelu produžuje primjena kolektivnog ugovora – do 13. ožujka 2017.

U trenutku kada se po portalima i novinama objavljuju podaci o rastu potrošnje i investicija, uspješnoj turističkoj sezoni te rast BDP-a u trećem tromjesečju za oko 2,9 % (to je najbrži rast još od drugog kvartala 2008. godine) u odnosu na isto razdoblje prošle godine, potpuno nam je neprihvatljiva tvrdnja da nema novca i da sredstva nisu predviđena u proračunu.

Do isteka postojećeg Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i isplate božićnice neće se stići potpisati novi kolektivni ugovor (koji bi eventualno ograničio isplatu božićnice), a s obzirom na praksu Ustavnog suda RH, neće biti moguća niti nova uskrata prava iz kolektivnih ugovora.

Prema dostupnim informacijama situacije je ista kao i s isplatom regresa za godišnji odmor te nećemo do zadnjega trenutka znati hoće li se božićnica isplatiti. Dobra okolnost je što, u slučaju neisplate božićnice, imamo jaka pravna sredstva te je moguće da će Vlada još jedanput, na skuplji način, naučiti i ponoviti lekciju od ranije da se prava radnika moraju poštovati.

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme