Kategorija: Vijesti

Održan sastanak u Uredu Predsjednice RH

Predstavnici Sindikata administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima održali su 14. studenog 2019. kraći sastanak sa savjetnicom Predsjednice RH mr.sc. Renatom Margaretić Urlić. Ovom prilikom predstavnici Sindikata prezentirali su savjetnici Predsjednice RH kako i zašto je došlo do osnivanja Sindikata administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima. Glavna tema sastanka, […]

Sindikat ATOS podržava štrajk prosvjetnih sindikata

Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima, nakon održanih konzultacija, podržava štrajk prosvjetnih sindikata s ciljem povećanja koeficijenata složenosti poslova za 6 %. Glavni uvjet podrške je da rast koeficijenata bude jednak za sve te da koeficijenti rastu u jednakom postotku svim zaposlenim u sustavu obrazovanja. Tražimo povećanje koeficijenata administrativno – tehničkom […]

Povećanje koeficijenata složenosti poslova, TRAŽI SE!

Plaću službenika i namještenika u javnim službama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica trenutno iznosi 5.584,19 kuna bruto, a osnovica u iznosu od 5.695,87 kuna bruto primjenjivat će se s isplatom plaće […]

Tajnik/ca ustanove nije u obvezi sudjelovati i voditi zapisnik na sjednici školskog/domskog odbora

U posljednje vrijeme pojavilo se niz upita od strane članova sindikata, koji su zaposleni na radnim mjestima tajnika/ce srednjoškolske ustanove, u vezi obveze sudjelovanja na sjednicama te vođenja i pisanje zapisnika sa sjednice školskih/domskih odbora u svojim ustanovama. Kako bi se otklonila svaka dilema i problem Sindikat ATOS zatražio je tumačenje članka 2. stavka 2. […]

Plaćanje rada na projektima za administrativno – tehničke radnike

Sindikat ATOS uputio je podnesak svim školama i učeničkim domovima koji se odnosi na plaćanje sudjelovanja u projektima koje odgojno – obrazovne ustanove provode. Naime, zakonskim izmjenama i novim člankom 99. a omogućeno je plaćanje i angažman radnika odgojno – obrazovnih ustanova u sklopu projekata Europske unije ili fondova unije ako su sredstva za plaće […]

Recite NE GDPR-u !

General Data Protection Regulation ili Opća uredba o zaštiti podataka koja će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. unosi brojne novosti, a najznačajnije je da će administrativno osoblje koje je zaposleno u odgojno – obrazovnim ustanovama biti zaduženo novim obvezama i odgovornostima. Opća uredba o zaštiti podataka uvodi brojna nova i/ili drugačija […]

Ostvarena odlična suradnja Sindikata ATOS i UTIRUŠ-a

  U razdoblju od 15. do 17. ožujka 2018. održano je u Šibeniku 13. Proljetno savjetovanje za tajnike, računovođe i ravnatelje odgojno – obrazovnih ustanova u organizaciji Udruge tajnika i računovođa u školstvu (dalje u tekstu: UTIRUŠ). Predstavnici Sindikata administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima (dalje u tekstu: Sindikat ATOS) bili su […]

Održan sastanak u MZO s ciljem rješavanja problema administrativno-tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima

Dana 16. veljače 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo) održan je sastanak s ciljem rješavanja problema s kojima se susreće administrativno – tehničko osoblje zaposleno u odgojno – obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.Predstavnici Ministarstva bili su: Momir Karin (pomoćnik ministrice), Hrvoje Šlezak(državni tajnik), Zdenka Čukelj (načelnica sektora za predškolski i osnovnoškolski odgoj i […]

Sastanak u MZO po pitanju aktualnih tema za administrativno – tehničko osoblje

Sutra, 16. veljače 2018., bit će održan sastanak s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na sastanku planiramo izložiti većinu problema s kojima se radnici na administrativno – tehničkim poslovima susreću u svakodnevnom radu. Glavni problem su smanjeni koeficijenti te smo, s ciljem povrata koeficijenata složenosti poslova, proveli i peticiju na kojoj smo sakupili oko 4400 […]

Parafiran novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Nakon što je održano 15 sastanaka između predstavnike Vlade RH i sindikata javnih službi, 27. studenog 2017. parafiran je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (dalje u tekstu: TKU). Narednih dana sindikati javnih službi provod će izjašnjavanje članstva o prihvaćanju ili odbijanju potpisivanja parafiranog TKU-a. Novim TKU-om učinjeni su gotovo […]

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme