Kategorija: Vijesti

Održan sastanak u MZO s ciljem rješavanja problema administrativno-tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima

Dana 16. veljače 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo) održan je sastanak s ciljem rješavanja problema s kojima se susreće administrativno – tehničko osoblje zaposleno u odgojno – obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.Predstavnici Ministarstva bili su: Momir Karin (pomoćnik ministrice), Hrvoje Šlezak(državni tajnik), Zdenka Čukelj (načelnica sektora za predškolski i osnovnoškolski odgoj i […]

Sastanak u MZO po pitanju aktualnih tema za administrativno – tehničko osoblje

Sutra, 16. veljače 2018., bit će održan sastanak s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na sastanku planiramo izložiti većinu problema s kojima se radnici na administrativno – tehničkim poslovima susreću u svakodnevnom radu. Glavni problem su smanjeni koeficijenti te smo, s ciljem povrata koeficijenata složenosti poslova, proveli i peticiju na kojoj smo sakupili oko 4400 […]

Parafiran novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Nakon što je održano 15 sastanaka između predstavnike Vlade RH i sindikata javnih službi, 27. studenog 2017. parafiran je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (dalje u tekstu: TKU). Narednih dana sindikati javnih službi provod će izjašnjavanje članstva o prihvaćanju ili odbijanju potpisivanja parafiranog TKU-a. Novim TKU-om učinjeni su gotovo […]

Povrat koeficijenata složenosti poslova administrativno – tehničkom osoblju zaposlenom u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Radnici koji obavljaju administrativno – tehničke poslove u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (tajnici, računovođe, administratori, medicinske sestre, spremačice, domari, kuhari, portiri, vozači i dr.)  nalaze se na margini unutar cjelokupnog sustava obrazovanja, a radi se o poslovima koji su esencijalno bitni za rad svake odgojno – obrazovne ustanove, jednako kao i odgojno […]

Administrativno osoblje ima pravo na korištenje godišnjeg odmora!

Dana 24. srpnja 2017. obavijestili smo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da administrativno osoblje u odgojno – obrazovnim ustanovama koristi godišnji odmor. Naime, pojedini gradovi i županije (osnivači ustanova) iskazali su potrebu za provođenjem određenih aktivnosti koje se trebaju obavit u odgojno – obrazovnim ustanovama te su tajnici, administrativni radnici, voditelji računovodstva i računovodstveni […]

Postignut dogovor oko “skraćene” verzije Temeljnog kolektivnog ugovora

Vlada RH i reprezentativni sindikati javnih službi postigli su 01. ožujka 2017. dogovor da se prava zaposlenika u javnim službama reguliraju kroz “skraćeni“ Temeljni kolektivni ugovor (TKU). Navedenim dokumentom sadržajno bi se zadržala postojeća prava uz određena usklađivanja sa drugim zakonima. Ovako dogovoreni TKU vrijedio bi do 01. kolovoza 2017, s mogućnošću produžene primjene sukladno […]

Započinju pregovori oko Temeljnog kolektivnog ugovora te novih granskih kolektivnih ugovora

Temeljni kolektivni ugovor te kolektivni ugovori za zaposlenike osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova istekli su 12. prosinca 2016., a temeljem odredbe članka 199. Zakona o radu produžuje se primjena kolektivnih ugovora na tri mjeseca od isteka otkaznog roka i primjenjuju se do 13. ožujka 2017. Vlada je imenovala pregovaračke odbora, a Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti utvrdilo […]

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme